Atatürk Faculty of EducationDepartment of Educational Measurement and Evaluation

Department of Educational Measurement and Evaluation

Genel Bilgiler

 Ana Bilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa OTRAR

Anabilim Dalı'nın Kısa Tanıtımı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dalı, uluslararası vizyona sahip, ülkemizde özellikle ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde ölçme ve değerlendirme hizmetleri için yönetsel kararlar alabilme, uygulayabilme, çeşitli niteliklerde ölçme araçları geliştirebilme yeterliliklerine sahip uzmanlar yetiştirme misyonu ile hareket etmektedir. Lisans programı bulunmayan anabilim dalının lisansüstü düzeyde eğitim verebilmesi için yoğun bir çaba sergilenmektedir.

 

Eski Bölüm Başkanları

Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR   1982-1985
Prof. Dr. Hasan TAN 1985-1992
Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU   1992-2001
Prof. Dr. Betül AYDIN 2001-2008
Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU 2008-2011